parallax background

Bazaltik Pomza

Peyzaj ve cevre düzenleme için pomza taşı içerisinde bulunan Ca, Mg, K, Fe çözülebilir minareller olduğu için bitki gelişimini hızlandıracaktır. pH 6,7 Nötr toprak pH'ını düzenler, toprağın havalanmasını sağlayıp gazların giriş cıkısını kolaylıkla sağlar.

Pomza serilen yerlere dranej kanalı açmaya gerek duyulmaz.%100 su ve Gübre tasarrufu sağlar suyun ve gübrenin doğal şartlarda buharlaşmasını önler. Su Sorunu olan yerlerde fazla suyu gerektirmez. bünyesinde yabancı ot ve nemetod barındırmaz.

Pomza uygulanan yerlerde kök hastalığı ve çürüme yapmaz, Çim ekili alanların ömrünün daha uzun sürmesini sağlar. Mevsim olarak ilkbahar ve sonbahar aylarında fazla yağıştan dolayı ekili çimlerin sürekli Su içinde kalacağı için çim köklerinin çürüme olduğu gözlenmiştir. Axcoria Pomza Uygulanan yerlerde bu sorun ortadan kalkacaktır.

Tarım Endüstrisinde Axcoria Pomza Kullanımı

Bazaltik Pomza %100 Doğaldır. Çok iyi bir toprak düzenleyicisi, Su ve hava sirkülasyonu düşük, ağır, killi, sera, toprakları süs bitkikeri, iç mekan bitkileri, dış mekan bitkileri çelikleme için Saksı harcı olarak %50 kullanılabilir.

Bazaltik pomza ortamında yetiştirilen bitkilerin günlük sıcaklık değişimleri asgariye indirebilmektedir.

Bazaltik Pomza toprakta kaymak tabaka oluşmasını,çatlamayı, göllenmeyi şişme ve büzüşmeyi engeller.

Toprak ıslahında

Az topraklı veya topraksız ortamlarda bitki yetiştiriciliğinde

Su beslenimi kısıtlı tarımsal - yeşil alanlarda.

Bazaltik Pomza toprakta büyük kalıcı yapısal iyileşmeler sağlar

Bazaltik Pomza Suyun sertleşmiş toprak tabakaları yüzeyine gelişi güzel akmasını ve buharlaşmasını önler.

Bazaltik Pomza ile gübrelenmiş topraklarda iki kat daha fazla su girer

Bazaltik Pomza Toprağın iskeletini oluşturan kum,kil, ve kireç gibi minareller arasına girerek bunları birbirine yapıştırır.

Bazaltik Pomza Gübre imalinde topaklanmayı önleyici katkı olarak,

Bazaltik Pomza Tarım ilaçlarının toz halde kullanılmasında taşıyıcı eleman olarak.

Bazaltik Pomza Su, atık su arıtma ve hava temizleme teknolojisinde katkı elemanı olarak kullanılmaktadır. Bazaltik Pomza kullanılan seralarda toprak devre dışı kaldığı için büyük işgücü gerektiren toprak işleme, yıkama, dezenfekte etme ve gübreleme işlemlerine gerek kalmamaktadır.

Bazaltik Pomza Ağır ve kirli ortamlarda yağ vs. akışkanları absorbe edici malzeme olarak Kullanılmaktadır.

Organik Tarım İçin Bazaltik Pomza Kullanımı

Bazaltik Pomza Pomza kullanılan seralarda toprak devre dışı kaldığı için büyük işgücü gerektiren toprak işleme,yıkama,dezenfekte etme ve gübreleme işlemlerine gerek kalmamaktadır.

Pomza taşının doğal hafifliği diğer yabancı maddelerden arındırma işleminde çok büyük kolaylık sağlar. Bu işlem sadece su kullanılarak yapılabilir çünkü pomza su üzerinde kalabilir. Bu nedenle çevreyi kirletmez ve nihai ürünlere dönüşebilmesi için enerji kaynaklarını israf etmez.

Tavuk Çiftliklerinde Altlık Olarak Kullanımı

Broiler piliçler, damızlıklar ve hindi sürüleri çoğunlukla altlıklı kümeslerde barındırılır. Hayvanlar sürekli altlık üzerinde yaşar. Kümes altlığının düzgün olması ile sürülerin sağlıklı ve verimli olması arasında çok yakın ilişki vardır.

Altlıkla ilgili olarak ortaya çıkan en kötü sorun altlığın ıslanmasıdır. Bir süre altlığın ıslak kalması sonucu kümes ortamında çeşitli bozukluklar görülür. Bu bozuklukların etkisi ile ortaya çıkan sağlık sorunları “Islak Altlık Sendromu” olarak tanımlanmaktadır. Bir kümeste dönem başından sonuna kadar altlığın bozulmadan korunması gerekir. Soğuk ve yağışlı mevsimlerde kümes altlığını bozulmadan korumak diğer zamanlardan biraz daha fazla özen gerektirir..

AXCORİA İLE İYİ BİR ALTLIK HAZIRLAMA

Kümeslere, yazın en az 6–8 kışın ise 10–12 cm kalınlıkta altlık serilmelidir. İyi bir kümes altlığı; hafif nemli (% 20 – 25 nem), yumuşak, tane tane olmalıdır. Çok kuru, tozlu veya ıslak ve çamurlu ya da üzeri kurumuş, keseklenmiş (kekleşmiş) ve içinde çamur bulunan altlık sağlıksızdır.

Axcoria, hayvanlara kümes tabanından gelebilen soğuğu engeller. Hayvanların eşinme gereksinimlerini karşılar. Bırakılan dışkılar altlığa karışır ve etrafa bulaşma özelliğini kaybeder. Havada bulunan veya suluklardan damlayabilen fazla rutubet altlık tarafından emilir ve bir dereceye kadar kontrol altında tutulur.

Axcoria tozlanmaz, alttan soğuğu engeller ve üşümeyi engeller.

Axcoria Altlıkta küflenme olmaz bu nedenle zehirler (mikotoksinler) barınmaz civciv ve piliçlerde verim düşüklüklerini, zehirlenmeleri ve ölümleri engeller.

Axcoria kümesteki rutubeti ve su kaçaklarını bünysinde hapsederek ortamı kuru tutar. Kümes altlığı soğuk mevsimlerde kümesin kötü havalandırılması ve yeterince ısıtılmaması sonucu kolayca ıslanır. Çünkü kanatlı hayvanlar solunum esnasında havaya devamlı su buharı çıkarırlar. Bu su buharının ısıtılan kümes havası tarafından tutulması ve havalandırma ile dışarı atılması gerekir.

Axcoria kullanılmadığında;

Islak altlıklı kümeslerde görülen önemli sorunlar şöyle sıralanabilir: Canlı ağırlık artışları yavaşlar, yemden yararlanma azalır, kesimde ıskarta hayvan sayısı çoğalır, büyüme bir örnek değildir, karkas kalitesi bozulur (göğüs ve bacaklarda amonyak yanığı, yaralar, sellülitis, pododermatitis, konjuktivitis), bakteriyel (coli bacillosis, necrotic enteritis, ORT), mycoplasmalarla ilgili (CRD), viral (IBD, IB, ND) ve paraziter (Coccidiosis) hastalıklar gözlenir. Ascites, Malabsorbsiyon Sendromu gibi çok nedene bağlı hastalıklar görülür.

Bazaltik Pomzanın Genel Analizi

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Organik Kimya Bölümü Başkanlığı

% SiO2 : 53,50

% Al2O3 : 10,75

% CaO : 3,78

% MgO : 1,95

% Fe2O3 : 3,22

% K2O : 3,15

% Na2O : 1,60

pH : 6,5 [Nötr]

Su Tutma Kapsitesi : %90

Erzurum Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Pomza Taşı Analizlerinde En Fazla Su Tutucu Ve En İyi Köklendirmeye Sahip Olduğu Gözlemlenmiştir.

Pomza taşı dünya rezervinin yüzde 45’i Türkiye’de

Dünyanın en büyük pomza taşı rezervine sahip olan Türkiye, bu ürünü inşaat sektöründe kullanmaya yeni başladı.

Depreme dayanıklılığının yanı sıra ısı ve ses yalıtımında da benzer yapı malzemelerine göre avantajlı olan pomza taşının 18 milyar metreküplük dünya rezervinin yüzde 45’i Türkiye’de bulunuyor.

Pomza, yanardağların patlamasından sonra buharın hızla soğumasıyla oluşan bir kaya çeşidi. Dünyanın en büyük rezervine sahip olan Türkiye’de, pomza taşının kullanımına başta inşaat olmak üzere pek çok sektörde yeni başlandı.

Türkiye’de bulunan 7 milyar metreküplük rezervin büyük bir bölümünü işlenmeden ihraç ediliyor. Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika, pomza taşına büyük ilgi gösteriyor. İlk olarak antik Yunanlılar tarafından kullanılan, ABD’de 1800’li yıllarda keşfedilen pomza taşının üretimine Türkiye’de ilk olarak 16 yıl önce başlandı. Çoğunluğu Orta Anadoluda üretilen ve ihraç edilen pomza taşına yurt içinden ilgi de giderek artıyor.

ISI VE SES YALITIMINDA DAHA ETKİLİ

Pomza taşı, Türkiye’de Aksaray, Isparta Bitlis, Kayseri, Nevşehir, Van, Kars, Ağrı ve Ankara civarında bulunuyor.